THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN HỌP MỞ RỘNG

Chiều ngày 06/5/2020, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức họp phiên mở rộng để rút kinh nghiệm kỳ họp thứ mười hai, bàn thống nhất nội dung, dự kiến chương trình tổ chức kỳ họp thứ mười ba, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 

 Toàn cảnh phiên họp HĐND huyện mở rộng

Ngày 17, 18/12/2019, HĐND huyện Bạch Thông khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ mười hai theo đúng nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; tình hình thu, chi ngân sách năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, các nội dung khác thuộc thẩm quyền; Kỳ họp đã tổ chức phiên chất vấn Chủ tịch UBND và một số thành viên UBND huyện. Kỳ họp đã thông qua 08 Nghị quyết theo luật định. Qua tổng hợp phiếu xin ý kiến tại kỳ họp có 27/27 đại biểu đánh giá từ mức khá trở lên

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7/2020. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận đối với 17 báo cáo trình kỳ họp và ban hành 06 nghị quyết có liên quan. Tập trung đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020…Kỳ họp sẽ nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo trình tự, tiến độ và chất lượng; làm tốt công tác phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ họp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp./.