Thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm

     Từ đầu năm đến nay công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện luôn được ngành chức năng và các địa phương quan tâm chỉ đạo.

 xét xử các đối tượng khai thác gỗ nghiến trái phép tại xã Sỹ Bình

     Phạm pháp hình sự phát hiện 20 vụ, 39 đối tượng, trong đó trộm cắp tài sản xảy ra 05 vụ, 05 đối tượng, cố ý gây thương tích 03 vụ, 03 đối tượng; đánh bạc 02 vụ, 21 đối tượng; làm nhục người khác 01 vụ, 01 đối tượng; chống người thi hành công vụ 01 vụ, 01 đối tượng; tội phạm về ma tuý 08 vụ, 08 đối tượng. Kết quả đã giải quyết 37 vụ, 68 đối tượng, bao gồm 20 vụ, 39 đối tượng xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2018 và 17 vụ, 29 đối tượng năm 2017 chuyển sang. Điều tra khám phá 35/37 vụ, làm rõ 67 đối tượng, đạt tỷ lệ 94,5%. Trong đó án nghiêm trọng trở lên khám phá 11/11 vụ, 16/22 vụ phạm tội ẩn được chủ động phát hiện, triệt phá. Tang vật thu giữ và thu hồi qua các vụ án gồm trên 704 gam heroin, 02 viên ma tuý tổng hợp, 05 xe môto, 07 điện thoại di động…Xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội 16 vụ, 56 đối tượng với số tiền 66,7 triệu đồng; lĩnh vực kinh tế, môi trường 06 vụ, 09 đối tượng, với số tiền 22,3 triệu đồng, không để xảy ra oan sai trong công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tổ chức lập hồ sơ 167 đối tượng dương tính với ma tuý theo quy định, tổ chức áp giải 04 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động tỉnh…/.