THỰC HIỆN TÍCH HỢP NỘI DUNG LỊCH SỬ ĐẢNG, LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BỘ MÔN LỊCH SỬ

Trong những năm học vừa qua, việc thực hiện tích hợp nội dung lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trong chương trình giảng dạy bộ môn lịch sử, đã được các trường học trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện.

Học sinh trường Tiểu học Phương Thông tìm hiểu lịch sử trận công đồn Phủ Thông

Hàng năm, các trường học xây dựng kế hoạch đưa nội dung lịch sử địa phương lồng ghép vào nội dung giáo dục lịch sử dân tộc, giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện, phù hợp với thời lượng khung chương trình dạy học lịch sử địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng cấp học. Nhiều trường học đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh bằng nhiều hình ảnh trực quan sinh động, tổ chức cho học sinh khối 9, khối 12 đi trải nghiệm thực tế tại địa phương như: Thăm khu Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông, Di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng và các Di tích lịch sử tại các địa phương khác nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn và tự hào về những trang sử vẻ vang của quê hương đất nước./.

Thanh Tuyền