Thực hiện Thông báo số 210/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại buổi làm việc với Sở Y tế về nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo kết luận của PCT Phạm Duy Hưng tại cuộc họp với Sở Y tế về nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh