Thực hiện Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của Bộ Y tế về kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây