Thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

Xem nội dung chi tiết tại đây