THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỐ 225/PA-TT&BVTV NGÀY 15/6/2020 QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG VỤ MÙA NĂM 2020

Thực hiện Phương án số 225/PA-TT&BVTV ngày 15/6/2020 Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng chính vụ mùa năm 2020 của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Bắc Kạn. UBND huyện Bạch Thông yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau:
Xem nội dung chi tiết tại đây: Quản lý dịch hại trên cây trồng(24.06.2020_09h18p33)_signed
Kèm Phương án số 225/PA-TT&BVTV ngày 15/6/2020 Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng chính vụ mùa năm 2020 của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Bắc Kạn: phương án