Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP

Triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP