Thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thực hiện luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 

KHÔNG KHÓI THUỐC