Thực hiện Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Xem nội dung chi tiết tại đây