Thực hiện Công văn số 6115/BYT-DP ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây