Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin và đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây