Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây