Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Xem nội dung chi tiết tại đây

CHỈ THỊ 16 VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN