THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NẮNG NÓNG CHO VẬT NUÔI

Thực hiện Công văn số 241/CV-CNTY&CN ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn về việc phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi.
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đề nghị UBND các xã, thị trấn phổ biến, khuyến cáo, tuyên truyền các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn tại Công văn số 412/CN-MTCN ngày 03/6/2020 của Cục Chăn nuôi về việc phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 980(26.06.2020_11h09p39)_signed