THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid – 19, Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện các nội dung sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: