Thư viện huyện Bạch Thông hoạt động có hiệu quả.

Kể từ ngày được thành lập đi vào hoạt động đến nay thư viện huyện Bạch Thông đã phục vụ tốt nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của độc giả trên địa bàn.

Hiện nay thư viện huyện Bạch Thông có trên 4.500 đầu sách các loại với khoảng 10.000 bản sách, trong đó tập trung vào các loại sách như: Sách Văn học, thiếu nhi, sức khỏe y tế, sách nông nghiệp, pháp luật, lịch sử và chính trị xã hội. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2014 thư viện huyện đã làm được 35 thẻ độc giả, bình quân mỗi ngày thu hút khoảng 20 lượt độc giả đến mượn sách và đọc sách tại thư viện. Do đó chất lượng bạn đọc ngày được nâng cao, thu hút nhiều thành phần bạn đọc đến thư viện. Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của một huyện miền núi có nhiều dân tộc sinh sống và dân trí chưa đồng đều, hàng năm trong kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện huyện, bộ phận thư viện đã tham mưu lập kế hoạch đặt mua báo, tạp chí và các nguồn tài liệu khác, chủ động liên hệ với thư viện tỉnh tăng cường luân chuyển sách xuống cơ sở. Thư viện huyện Bạch Thông đã góp phần tạo nên phong trào đọc sách trên địa bàn ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa đọc cho người dân ở cơ sở; mở rộng, phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách xuống cơ sở hình thành thói quen đọc sách và xây dựng văn hóa đọc cho nhân dân.