Thư ngỏ toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Xem nội dung chi tiết tại đây