Thử nghiệm mô hình gieo cấy lúa mạ non theo phương pháp cải tiến SRI.

Nhằm thay đổi tập quán gieo cấy mạ già của bà con nông dân, vụ mùa năm 2014 Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông đã thực hiện mô hình gieo cấy mạ non theo phương pháp cải tiến SRI tại xã Phương Linh.

Mô hình gieo cấy lúa bao thai mạ non được thực hiện tại thôn Nà Phải, với diện tích là 01 ha, 6 hộ dân đăng ký thực hiện. Tham gia mô hình các hộ dân được cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, hỗ trợ  100% về giống, 50% phân bón và thuốc Bảo vệ thực thực vật. Được biết thời gian gieo mạ cấy theo phương pháp này chỉ khoảng từ 10 – đến 15 ngày và cấy 1 rảnh/ khóm, trong khi đó nếu cấy theo truyền thống thì thời gian gieo mạ khoảng 40 ngày và cấy 2-3 rảnh/khóm. Do vậy so với phương pháp canh tác lúa truyền thống, phương pháp gieo cấy lúa mạ non theo phương pháp tải tiến SRI có những ưu điểm nổi bật: rút ngắn thời gian gieo mạ, giảm được 50% lượng giống gieo, giảm công cấy (cấy mật độ thưa); cấy mạ non cấy lúa sẽ đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khỏe, cây cứng, khả năng chống sâu bệnh tốt do đó sẽ giảm thuốc BVTV, phân hóa học, tăng cường bón phân hữu cơ; giảm lượng nước tưới; giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân.