THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG NĂM 2020 ĐẠT TRÊN 48% KH NĂM

Năm 2020 Bạch Thông được giao thu ngân sách là 14,2 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phối hợp với Ngành Thuế giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời.

                        Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 nên các cửa hàng kinh doanh cũng bị ảnh hưởng

Tuy nhiên đến thời điểm này huyện mới chỉ thu ngân sách đạt trên 48% KH năm. Một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc thu thuế là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đến nay nhiều khoản thu như: thuế giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản, thuế giá trị gia tăng các ngành nghề đạt thấp. Chi cục Thuế cụm thành phố Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Mới đang phối hợp với các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp, rà soát thu triệt để các nguồn thu. Trong đó, tập trung thu thuế thuê đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí, lệ phí…Đồng thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, để mở rộng các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Song song với đó, huyện cũng hướng dẫn các đơn vị dự toán tăng cường công tác quản lý tài chính, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Đào Kiên