Thông báo về việc xác định phần mộ chưa có người nhận nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang – Tuyên Quang

Xem nội dung chi tiết tại đây