Thông báo về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây