Thông báo về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (Trạm Kiểm lâm Quang Thuận thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông)

Xem nội dung chi tiết tại đây