Thông báo về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (Trạm Kiểm lâm Lủng Xiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ)

Xem nội dung chi tiết tại đây