Thông báo về việc thu hồi đất thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 trạm E26.1 từ vị trí 25 đến vị trí 102 đoạn Bắc Kạn-Nà Phặc

Xem nội dung chi tiết tại đây