Thông báo về việc thu hồi đất dự án: Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Xem chi tiết tại đây!