Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang (đoạn Km4+600 – Km10+500 thuộc địa phận xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông). (Hạng mục: Di chuyển đường điện và mạng cáp viễn thông trong phạm vi GPMB)

Xem nội dung chi tiết tại đây