Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Sửa chữa đột xuất khắc phục hư hỏng kè taluy âm tại Km149+620 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây