Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hồ chứa nước Nà Bang, thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây