Thông báo về việc thu hồi đất công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn từ Km 159 đến Km 164 +300, Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn.

Xem nội dung chi tiết tại đây