Thông báo về việc thu hồi đất công trình sửa chữa, cải tạo các điểm mất ATGT tại Km145+200 – Km145+600; Km157+200 – Km157+600; Km160+00 – Km161+00; Km 161+100 – Km 161+900 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn.

Xem nội dung chi tiết tại đây