Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 lô đất tại khu dân cư xã Cẩm Giàng, xã Cẩm Giàng và 20 lô đất tại mặt bằng chia lô khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây