Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

UBND huyện Bạch Thông thông báo đến toàn thể người dân biết về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: 07 cục gỗ nghiến dạng thớt, 07 khúc gỗ nghiến tròn, 51 thanh gỗ nghiến thanh, xẻ, cụ thể như sau:

Xem chi tiết Thông báo tại đây!