Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: 85 thanh, hộp, khúc gồ nghiến (dạng thớt) có khối lượng 2,31 m3 và 05 thanh (tấm) gỗ Muồng xẻ (nhóm V) có khối lượng 0,297 m3là tài sản vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản vi phạm chính và 01 ô tô nhãn hiệu HYUNDAI biển kiểm soát 97C-015.65.

0

Xem nội dung chi tiết tại đây