THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

+ Tài sản gồm 08 lô đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; 

Giá khởi điểm là: 1.203.360.000 đ (Một tỷ, hai trăm linh ba triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

+ Tài sản gồm 06 lô đất tại mặt bằng chia lô khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; 

Giá khởi điểm là: 3.178.448.000 đ (Ba tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn).

Xem nội dung chi tiết tại đây: