Thông báo về việc điều chỉnh Điều lệ và gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kết sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn