Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2– Khóa 2 năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 497/TTLĐNN-TCLĐ ngày 22/7/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước