Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 1214/ĐHKH-ĐT ngày 25/8/2022 của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên