Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2022

Xem nội dung chi tiết tại đây