Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 358/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13/6/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước