Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây