THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn số : 2925/CAT-PV01 Về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm

Xem nội dung chi tiết tại đây: