Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 11/11/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 11/11/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19