Thông báo số 1384/TB-DP ngày 07/12/2022 của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây