Thông báo số 1365/TB-DP ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về Kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây

PHIẾU CHUYỂN