Thông báo số 1312/TB-BYT ngày 30/9/2022 của Bộ Y tế về kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào ngày 21/9/2022

Xem nội dung chi tiết tại đây