THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Công an huyện Bạch Thông ban hành công văn số 1452/CABT về việc thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook.

Xem nội dung chi tiết tại đây: