Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Cập nhật lúc 17h, ngày 12/4/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây