THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 HUYỆN BẠCH THÔNG

Ngày 30/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 huyện Bạch Thông họp đánh giá công tác phòng chống dịch; thống nhất các phương án ứng phó tình huống khi xuất hiện các trường hợp bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn huyện và dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; thống nhất việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ BCĐ; kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cuộc họp thảo luận và thống các nội dung cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: