THÔNG BÁO KHẨN VỀ TÌNH HÌNH BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA XUÂN NĂM 2020

Để chủ động trong công tác phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra (đặc biệt trên giống J02), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bạch Thông đề nghị UBND các xã, thị trấn, thông báo tình hình bệnh đạo ôn gây hại đến các hộ dân, chỉ đạo cán bộ phụ trách nông lâm tăng cường kiểm tra và hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm, thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Xem nội dung chi tiết tại đây: